Növénytermesztés

A vállalkozás által használt szántó terület nagysága 1 530 hektár körüli, ebből 1 000 hektár intenzíven öntözött. A teljes terület kisebb része saját, nagyobb részben bérelt. A Társaság 160-170 földtulajdonos bérbeadóval áll kapcsolatban, ezért a rendelkezésre álló terület nagysága évente néhány százalékkal változik. A saját használatban lévő területen felül évente 150 - 200 hektáron integráljuk a termelést.

A SOLUM Zrt. kezdetben hagyományos szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozott, de az évente visszatérő aszály és az ebből adódó bizonytalan gazdálkodás miatt szerkezetváltást hajtott végre. 1994-ben – amikor Magyarországon gyakorlatilag leállt az öntözéses növénytermesztés – a Társaság vezetői öntözéses beruházásra határozták el magukat. Ezzel egy új fejezet kezdődött a növénytermesztés életében. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kialakult egy viszonylag stabil vetésszerkezet, amelyet kis eltérésekkel évről évre követ a vállalkozás. A 2010. évi vetésszerkezet az alábbi:

Burgonya 370 ha Kukorica 300 ha
Búza 310 ha Lucerna 170 ha
Cukorrépa 100 ha Silókukorica 140 ha
Árpa 60 ha Gyep, vetett fű 110 ha
   
A növénytermesztés az előzőeken túl az állattenyésztés takarmányszükségletét is ellátja.

Fenntartható termőföldi gazdálkodás


A növénytermesztés legfontosabb feladata a fenntartható termőföldi gazdálkodás biztosítása. A cégnél ez konkrétan azt jelenti, hogy a magas jövedelmet termelő burgonya termesztés feltételei folyamatoson biztosítva legyenek, ne romoljanak a burgonyatermesztés adottságai a jövőben sem. Ennek érdekében a növénytermesztés vetésforgó kialakításával optimalizálja a lehetőséget, megteremti a burgonya és a többi árunövény és a takarmánynövények megfelelő arányát.
Összehangolja a növénytermesztési és az állattenyésztési érdekeket, hogy a gazdaságos anyagforgalom biztosítható legyen a termőképességek fenntartása véget. A hosszabb távon gazdaságos és környezetkímélő növénytermesztés érdekében agrárkörnyezet-gazdálkodási programban vesz részt a részvénytársaság és emellett ésszerűen gazdálkodik az erőforrásokkal.